سفارش تبلیغ
صبا ویژن


باران عشق

تــــــــورا آرزو نخــــــــــواهم کـــــــــــــرد ،

هیــــــــــچوقت !

تــــــــــــو را لحظـــــــــــــــه ای خواهـــــــــــــم پــــــــــــــــذیرفت

کــــــــــه خــــــــــودت بیــــــــــایی

بـــــــــــا دل خــــــــــــودت ،

نـــــــــــــه بــــــــــــا آرزوی مـــــــــــــــن...!

 

 


نوشته شده در پنج شنبه 90/6/10ساعت 12:34 صبح توسط شادی| نظر|


Design By : Night Skin